Chytanie rýb chyť a pusť - celoročne

Trojdňové rybárske preteky 20.-22.4.2018 Rybníky Opatovce

Info: Andrej Radena 0905 847 586
Losovanie

Losuje sa v dvoch kolách. V prvom kole sa losuje poradie losovaných lovných miest. V druhom kole samotné lovné miesta. Vylosované miesta nie je možné meniť.

Signály
Spôsob lovu
Povinná výbava

kaprársky sak – nie sieťka, podložka pod rybu, Pean alebo iná pomôcka na od háčkovanie, Podberák

Bodovanie

Bodujú sa všetky ulovené kapre 1g=1bod, ocenení budú prví traja s najvyšším súčtom bodov a tri najťažšie kapre

Povinnosti pretekárov

Rešpektovať pokyny rozhodcov a organizátorov, manipulovať s úlovkom na navlhčenej podložke, šetrne zaobchádzať s úlovkami, svojim správaním neobťažovať ostatných účastníkov, po zotmení osvetliť lovné miesto, každý sa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, nerešpektovanie pravidiel a pokynov môže viesť k diskvalifikácií.

CENY pre víťazov: poháre, jednodenná povolenka na chytanie na rybníku
 
hore...
Farma Ryby - Opatovce; Kontakt: 0903 744 787; 0903 951 208; 0903 774 168; info@farmaryby.sk, N 48.8612, E 17.9650