Campingopatovce
07. 04. 2023 - 10. 04. 2023 Jarn Zraz karavanistov

OTVRACIA DOBA

Od 1.3. 2023 cena za denn chytanie 10€
Akcie Farmaryby / CampingOpatovce 2023
  • 11. 03. 2023  -  11. 03. 2023   Ples na rybnkoch
  • 07. 04. 2023  -  10. 04. 2023   Jarn Zraz karavanistov
  • 02. 06. 2023  -  04. 06. 2023   MDD
  • 16. 06. 2023  -  18. 06. 2023   Truck Fest
  • 21. 07. 2023  -  23. 07. 2023   Festival sommer
  • 27. 07. 2023  -  30. 07. 2023   Fest dobre
Prjazd na Farma RYBY
Prjazd na Farma RYBY

Kontakty (od 8:00 do 20:00!)

Prjazd na Farma RYBY
Odkaz
N 48.8612, E 17.9650

strnky:  1   2   3   4   5   6 


TRUCKFEST TRENN 2018

22.06.2018  18:11   autor: farmaryby

V doch 29.6 - 30. 6. 2018
sa v areli KEMPING RYBNKY OPATOVCE uskuton
prv ronk akcie TRUCK FEST TRENN .

fotogaleria: http://farmaryby.sk/fototruckfest2018.php

Hlavnou mylienkou a cieom organiztorov akcie je poskytn majiteom, vodiom a fanikom TRUCK vozidiel priestor na ich stretnutie, relax a zbavu.

Vkendov stretnutie poskytne pre uastnkov aj nvtevnkov mnostvo sprievodnch hudobnch vystpen, zaujmavch sa a zbavnho programu, dobrho jedla a pitia ale hlavne dobr nladu a relax.

Zraz Truck-ov na rybnkoch Trenn Opatovce :

Na zraze sa rta s asou kaminov tahaov + s monosou stanova poprpade kempova karavanmi.

Pripravovan program:

Piatok 29.6.2018:
12:00 otvorenie arelu prjazd asnkov
18:00 veern spanil jazda cez OC Laugarcio - Trenn - Opatovce
18:00 DJ OLDIES PARTY 80-90
22:00 Igor Kmeo ml.
23:00 Helenine oi
poas celho veera : kolotoe

DJ OLDIES PARTY 80-90

Sobota 30.6.2018:
10:00 Spanil jazda cez Trenn - vetky trucky
12:00 otvorenie arelu pre verejnos
Sae pre deti , tvoriv dielniky, penov show.
Sae pre vodiov (zbavn silov zrunos hodnotenie peknch ahaov.....)
18:00 Vyhodnotenie sa
18:30 Stropkoviani
22:00 AC/TN revival AC/DC

von zbava do noci respektve do rna.
organiztor si vyhradzuje prvo na zmenu programu.

Vstupn pre kaminy:
vstupn : 35 ( zahra vstup pre aha a 2 osoby na 2 dni )
VIP vstupn : 60 ( zahra vstup pre aha a 2 osoby so stravou a npojmi na 2 dni tzn. piatok veera , sobota raajky obed , veera, nedea raajky )

Vstupn pre verejnos:
od 12:00 do 18:00 ZDARMA !! !
po 18:00 Vstupn 5 jednodov a 8 dvojdov.

Sae:
Celkovo bude v rmci podujatia TRUCKFEST TRENN 2018 udelench 10 pohrov v 4 kategriach:
Celkov vaz ( podla potu hlasov od navtevnkov)
Najkraj interir 3 ceny ( hodnot komisia )
Najkrajie osvetlenie 3 ceny ( hodnot komisia)
Najkrajia airbrush 3 ceny ( hodnot komisia )

Rybrske preteky na FarmaRyby

15.06.2018  19:58   autor: farmaryby

Da 17.6. 2018 sa uskutonia rybrske preteky na FarmaRyby

Propozcie
Prezentcia 6:00
tart 7:00
Koniec 15:00
Vyhlsenie vsledkov 15:30
tartovn 15

Miesta si saiaci vyberaj lubovolne a po platnej registraci.

Spsob lovu na ako, plavana, feeder. Lov sa na dva prty. Mont me by opatren jednm jednohikom.

Navnady a nstrahy ubovon mnostvo a druh.
Kmenie len z brehu zkaz pouva ln alebo zavaciu lodku.

Bodovanie: Boduje sa kapor 1cm = 1bod

Hodnotenie prv traja z najvym stom bodov a jedna najvia ryba.

Povinn vbava podloka, podberk, prechovavac sak,
Viac informci: 0905 847 586

PUNKI DEOM 30 august 2 september 2018

15.06.2018  18:46   autor: farmaryby

Festival Punki deom je letn hudobn benefin festival orientovan v tle punk-rock, ska, reggae, rockabilly, ktor sa kon u od roku 2008. Cieom festivalu je priblenie punkovej subkultry udom, ktor ju doposia vnmali ako odpad spolonosti a snaha o pomoc deom, ktor ju potrebuj.

Chceme spoji prjemn s uitonm a ukza udom, e aj zbavou sa d pomha tm, ktor to skutone potrebuj. Vaok zo vstupnho bude venovan nadci Pomoc deom v ohrozen , ktor je zameran na pomoc chorm, tranm, zneuvanm a postihnutm deom alebo deom, ktor sa ocitli v ohrozen zdravia a ivota.

Vetky vystupujce kapely hraj bez nroku na honorr, m vyjadruj podporu festivalu a dokazuj nvtevnkom, e aj oni maj srdce a e peniaze pre nich nehraj hlavn rolu.

Festival si vybudoval svoju tradciu, nakoko sa bude kona u smy ronk. Festival sa uskuton v termne 30.8.-1.9.2018 v Opatovciach pri Trenne ako v porad 8. ronk. Vystpi na om poas 3 hracch dn viac ako 40 kapiel. Organiztori dvaj okrem znmych kapiel na undergroundovej scne priestor aj mladm ndejnm kapelm, m sa podieaj aj na rozvoji kultry na Slovensku.

Organiztormi festivalu s nadenci-dobrovonci z celho Slovenska, ktor obetuj kadorone pre festival svoje dovolenky, as, energiu a osobn financie. Vetci organiztori s dobrovonci, ktor to robia bez odmeny. Prvnou formou festivalu je OZ Punki deom. Za posledn 2 ronky (2016, 2017) sa podarilo na festivale vyzbiera zo vstupnho 27 327 eur, ktor boli venovan detskej nadcii Pomoc deom v ohrozen (www.pomocdetom.sk).

Festival v roku 2017 nadviazal spoluprcu s OZ Treniansky tulok , ktor svojimi dobrovonkmi pomohol organizane zabezpei parkovisko poas festivalu. as financi s prspevkov za parkovanie bola potom venovan tulku na nkup krmiva pre zvieratk.

PD 2018 (30.8.-1.9.2018):
LOS FASTIDIOS (IT), THE TWINKLES (IT), KITTY IN A CASKET (AT), PIPES AND PINTS, TOTLNI NASAZEN, HOUBA, KARPINA, PUNK FLOID, PUNKREAS, ZAKZAN OVOCE, THE FIALKY, ODPAD, VISION DAYS, NEFALE, THE PARANOID, DIMENZIA X, DEGRADACE, CATASTROFY, DUKLA VOZOVNA, NEKULTRA, TRAGEDIS, KOHOUT PLA SMRT, FUERA FONDO, SITAN, ZHODA NHOD, MUERTI, TRI GROE, KONFRONT, JUST WR, THE WILDERNESS, DA FON FAA, SHADOW OF TELEVISION, SUPERTESLA, UHOL DOPADU, BARBAR PUNK, VYSOK NAPT, CHEERS!, KBEL MAIEK, LIQUID JESUS, TRUE REASON, UNITY, ZATMENIE MYSLE, DROWNING CHARON

Predaj lstkov JE dostupn na strnke predajcu lstkov: extern odkaz alebo na strnke: extern odkaz

Prvch 100ks lstkov za 18, plat do vypredania!
20 prvch 250 lstkov
23 po vypredan prvej srie lstkov dasch 250 lstkov
26 permanentka v predpredaji do 29.8.2018
29 permanentka na mieste
15 sobota na mieste
10 ZP permanentka (monos zakpenia iba na mieste)
7,5 ZP sobota (monos zakpenia iba na mieste)
Deti do 12 rokov (vrtane) maj na festival vstup zdarma, musia by v sprievode rodia.

Predpredaj prebieha online, platba za lstky bude mon tmito spossobmi: bankovm prevodom, platobn karta, TatraPay, VB ePlatby, Sberbank WEBpay, Sporopay, Uniplatba...

Po obdran platby bude lstok s uniktnym QR kdom odoslan na email kupujceho.
Zakpen lstok bude potrebn predloi na brne festivalu (vytlaen na domcej tlaiarni/stiahnut v aplikcii) , kde bude po nasnman QR kdu vytlaen identifikan nramok oprvujci vstup do arelu festivalu.
Kad QR kd zo vstupenky je pouiten iba jeden krt!

!!! 95% z hodnoty kadej zakpenej vstupenky bude ako vaok pre detsk nadciu Pomoc deom v ohrozen (www.pomocdetom.sk) .
Zvynch 5% je odmena predajcu.


Organiztorom festivalu je OBIANSKE ZDRUENIE PUNKI DEOM.
extern odkaz , extern odkaz 
hore...
  Farma Ryby - Opatovce; Kontakt: 0903 744 787; 0903 951 208; 0903 774 168; info@farmaryby.sk, N 48.8612, E 17.9650