odkaz Campingopatovce
Farmaryby / CampingOpatovce

OTVRACIA DOBA

Akcie Farmaryby / CampingOpatovce 2024
  • 9. 3. 2024   Ples na rybnkoch
  • 14. 06. 2024  -  16. 06. 2024   Truck Fest
  • 29. 08. 2024  -  31. 08. 2024   Punki deom
pravidla2023
cena1
cena2

Kontakty (od 8:00 do 20:00!)

Prjazd na Farma RYBY
Odkaz
N 48.8612, E 17.9650

farma ryby
Sme rekrean zariadenie v blzkosti mesta Trenn. V naej ponuke sa nachdza rozsiahla paleta sluieb ako monos ubytovania, campovania, rybolovu, letnho kpania i aktivt pre deti. Cez leto je v arely prevdzkovan bufet aj gril. V arely sa konaj rzne spoloensk podujatia a sae. Teme sa na vau nvtevu :)

Kemping Rybnky Opatovce sa nachdza v bezprostrednej blzkosti Rybnkov v katastri obce Opatovce na predmest Trenna. Vznik Rybnkov sa datuje okolo roku 1970. Pvodne to boli vybagrovan trkovisk, z ktorch kame slil na vstavbu okolitch cestnch komunikci.
farma ryby

farma ryby
Neskr bolo dobudovan napjanie z derivanho kanla. Voda v rybnkoch sa prirodzene trat a je v nej bohat osdka rb. Rybnky v minulosti slili ako prrodn kpalisko pre obyvateov priahlch obc a takisto sa na mieste novovzniknutho kempu konvali znme tancovaky a zbavy.

koda tak krsne miesto neukza svetu. koda zabudn na vetky vesel chvle, ktor tu zavali nai rodiia. Mylienka, krok za krokom sprstupni arel Rybnkov verejnosti bola na svete.
farma ryby

farma ryby
Schvlili sme Rybnky na komern rybolov a cel proces sa zaal. Vykloval sa prales z nletovch drevn a vyrbali sa such stromy. Upiekli sa prv pstruhy, zakopali stovky metrov rznych siet pre nov prpojky.

Vybudoval sa bazn, detsk ihrisko a krsne nov socilky. Postavili sa chatky ...toto a omnoho viac sme ako naden majitelia (a karavanisti) v spoluprci so skvelm tmom zamestnancov vytvorili pre vs.
bazen_socialka


 
hore...
  Farma Ryby - Opatovce; Kontakt: 0903 744 787; 0903 951 208; 0903 774 168; info@farmaryby.sk, N 48.8612, E 17.9650